Email Address/Membership Number is required!
Password is required!
Account not activated. Check your inbox for the activation email, or follow Forgotten Password link to reset your account.

DCP Wales Newsletter Issue 3 Winter 2017

DCP Wales Newsletter Issue 3 Winter 2017

Access My Best Price

This is a PDF download licensed for personal use only – read full licence terms

Quick Overview

Newsletter of the Division of Clinical Psychology Wales.


Newyddlen yr Is-adran Seicoleg Glinigol Cymru.

Details

Contents / Cynnwys

Newsletter, Winter 2017 / Newyddlen, Gaeaf 2017

Welcome to the third edition of the DCP Wales Newsletter / Croeso i drydydd rhifyn Newyddlen DCP Cymru

Chair's reflections on the DCP Wales AGM and BPS Structural Review / Myfyrdodau'r Cadeirydd ar Gyfarfod Blynyddol DCP Cymru ac Adolygiad Strwythurol y BPS

May we introduce: your 2017-2018 DCP Wales committee members / Hoffem eich cyflwyno i aelodau pwyllgor DCP Cymru 2017-2018

Advance Decision to Refuse Treatment: DCP Wales AGM Workshop / Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth: Gweithdy Cyfarfod Blynyddol DCP Cymru

Parliamentary review of health and social care / Adolygiad Seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol

The cross-party group for dementia: Speaking up at the Senedd / Y grŵp trawsbleidiol ar ddementia: Codi'n llais yn y Senedd

All the Rage / All the Rage

Giving evidence to National Assembly for Wales' Children, Young People and Education Committee: Perinatal mental health / Rhoi tystiolaeth i ymateb y BPS i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Iechyd meddwl amenedigol

Welsh launch of Psychological best practice in inpatient services for older people / Lansio Arfer gorau seicolegol mewn gwasanaethau preswyl i bobl hÅ·n

Flying from Anglesey to Cardiff / Hedfan o Ynys Môn i Gaerdydd

 

Additional Information

SKU PUB-CAT-2022